Sicut lilium, Antonius Brumel

Achtergrond

Sicut lilium inter spinas” is een Latijnse tekst die in verschillende muziekcomposities voorkomt. Het vertaalt zich naar “Als de lelie tussen de doornen” en is afgeleid van het Hooglied (Hooglied) in de Bijbel. De tekst beschrijft de geliefde als uitzonderlijk of mooi, net als een lelie tussen de doornen.

Hier zijn een paar opmerkelijke instellingen van deze tekst: Giovanni Pierluigi da Palestrina componeerde een motet met de titel “Sicut lilium inter spinas.” Het is te vinden in zijn “Motettorum liber quartus ex Canticis canticorum” (1584) en “Liber primus motettorum” (1569). De Nederlandse vertaling van de tekst is: “Zoals de lelie tussen de doornen, zo is mijn liefde onder de dochters [van Adam of van mensen]. Zoals de appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn geliefde onder de zonen. Ik ging onder zijn schaduw zitten, naar wie ik verlangde: en zijn vrucht was zoet voor mijn gehemelte.

Antoine Brumel zette deze tekst ook als antifoon (beurtzang). Zijn compositie is een vierstemmig motet, oorspronkelijk ATTB geuit en geschreven in de toonsoort F majeur. Alleen toonhoogte, ritme en tekst werden door de componist genoteerd, volgens de typische praktijk van die tijd.

Liedtekst

Sicut lilium inter spinas,
sic amica mea inter filias [Adae or hominum].
Sicut malus inter ligna silvarum,
sic dilectus meus inter filios.
Sub umbra illius quem desideraveram sedi
et fructus eius dulcis gutturi meo.

Als een lelie tussen de distels,
zo is mijn vriendin tussen de meisjes.
Zoals een appelboom tussen bomen van het woud,
zo is mijn liefste onder de jonge mannen.
Onder de schaduw ervan hunker ik te zitten
en zijn vruchten zijn zoet in mijn mond.

Biografie Antonius Brumel

Antoine Brumel (Parijs, ca. 1460 – aldaar, 1512 of 1513) was een Frans componist. Hij was een van de eerste gerenommeerde Franse leden van de Frans-Vlaamse renaissanceschool en was na Josquin des Prez een van de meest invloedrijke componisten van zijn generatie.

Leven

Er is weinig bekend over zijn vroege leven, maar hij werd waarschijnlijk geboren ten westen van Chartres, misschien in de stad Brunelles, in de buurt van Nogent-le-Rotrou, waardoor hij een van de eerste Nederlandse componisten was die eigenlijk Frans was. Hij zong van 9 augustus 1483 tot 1486 in Notre-Dame de Chartres, en bekleedde vervolgens functies in de Sint-Pieter in Genève (tot 1492) en Laon (rond 1497) voordat hij van 1498 tot 1500 koorleider werd van de jongens in de Notre-Dame de Paris, en vanaf 1506 koordirigent van Alfonso I d’Este in Ferrara, ter vervanging van de beroemde componist Jacob Obrecht die daar het jaar daarvoor aan de pest was overleden. De kapel daar werd in 1510 opgeheven, waarna hij kennelijk in Italië bleef; verschillende documenten brengen hem in verband met kerken in Faenza en Mantua, waar hij waarschijnlijk in 1512 of kort daarna stierf. Van hem is bekend dat hij ten minste één werk heeft geschreven na zijn ontslag uit Ferrara (de Missa de beata virgine), en hij leefde mogelijk nog in 1513, aangezien er in een verhandeling van Vincenzo Galilei wordt vermeld dat Brumel deel uitmaakte van een groep componisten die in dat jaar paus Leo X ontmoetten; maar aangezien Vincenzo meer dan een generatie later schreef en uit de tweede hand rapporteerde, en er geen ander bevestigend bewijs is gevonden, wordt dit verslag niet als zeker beschouwd. Aan de andere kant gaf Heinrich Glarean, die later over Brumel schreef, aan dat hij tot een “rijpe ouderdom” leefde, dus het blijft mogelijk dat hij langer leefde, maar er zijn geen gegevens bewaard gebleven.

Een Jachet Brumel was organist aan het hof van Ferrara in 1543 en wordt verondersteld de zoon van Antoine te zijn.

Muziek

Brumel stond in het middelpunt van de veranderingen die rond 1500 plaatsvonden in de Europese muziek, waarin de vroegere stijl van sterk gedifferentieerde stempartijen, de een na de ander gecomponeerd, plaatsmaakte voor vloeiende, gelijke delen, gelijktijdig gecomponeerd. Deze veranderingen zijn te zien in zijn muziek, waarbij een deel van zijn eerdere werk zich conformeert aan de oudere stijl, en zijn latere composities de polyfone vloeibaarheid vertonen die de stilistische norm werd van de Josquin-generatie.

Missen

Brumel is vooral bekend om zijn missen, waarvan de bekendste de twaalfstemmige Missa Et ecce terræ motus is. De compositietechnieken varieerden gedurende zijn leven: hij gebruikte soms de cantus firmus-techniek, die aan het einde van de 15e eeuw al archaïsch was, en ook de parafrasetechniek, waarbij het bronmateriaal uitgewerkt lijkt, en in andere stemmen dan de tenor, vaak in imitatie. Hij gebruikte gepaarde imitatie, net als Josquin, maar vaak op een vrijere manier dan de bekendere componist. Een relatief ongebruikelijke techniek die hij in een titelloze mis gebruikte, was het gebruik van ander bronmateriaal voor elk van de secties (mistitels zijn ontleend aan de reeds bestaande compositie die als basis wordt gebruikt: meestal een gregoriaansmotet of chanson: vandaar dat de mis geen titel heeft). Brumel schreef een Missa l’homme armé, zoals zoveel andere componisten uit de Renaissance: toepasselijk zette hij het als een cantus firmus-mis, met het populaire lied in lange noten in de tenor, om het beter te kunnen horen. Al zijn missen, met uitzondering van het hoogst ongebruikelijke twaalfstemmige Missa Et ecce terræ motus, zijn vierstemmig. [1]

In de 16e eeuw was de beroemdste mis van Brumel zijn Missa de beata virgine, een parafrasemis met uitwerkingen van verschillende gregoriaanse melodieën. Volgens Heinrich Glarean, die in 1547 schreef, werd het geschreven in concurrentie met Josquin, die tegelijkertijd zijn eigen Missa de Beata Virgine schreef, en de twee werken zijn vergelijkbaar in stijl. [1]

Brumels Missa pro defunctis voor vier stemmen, een laat werk, is opmerkelijk omdat het de eerste polyfone requiemzetting is met het Dies Irae. Brumels zetting maakt gebruik van alternatim polyfonie (delen van het gregoriaans worden afgewisseld met delen van de polyfonie). [2] Bovendien is dit een van de vroegste polyfone requiems die bewaard zijn gebleven: alleen het Requiem van Johannes Ockeghem is vroeger.

Brumel schreef ook tal van motetten, chansons en enkele instrumentale muziek. Zijn stijl hierin evolueerde ook gedurende zijn leven, waarbij zijn vroegere werken de onregelmatige lijnen en ritmische complexiteit van de Ockeghem-generatie toonden, terwijl de latere de vloeiende imitatieve polyfonie van de Josquin-stijl gebruikten, evenals de homofone texturen van de huidige Italiaanse componisten van populaire liederen (bijvoorbeeld Tromboncino, die tegelijk met Brumel in Ferrara was). Een bijzonder kenmerk van Brumels stijl is dat hij soms zeer snelle syllabische declamatie gebruikt in het schrijven van akkoorden, vooruitlopend op de madrigalische mode van later in de 16e eeuw. Dit komt soms voor in de “Credo”-secties van zijn missen – logisch, aangezien die sectie de langste tekst heeft, en als ze op dezelfde manier wordt ingesteld als de andere secties van de mis, kan het onevenredig lang zijn.

Na Josquin des Prez wordt Brumel beschouwd als een van de grootste componisten van zijn generatie. Tijdens zijn leven publiceerde Ottaviano Petrucci een boek met zijn missen, en een aantal andere componisten schreven stukken ter herdenking van hem na zijn dood. Zijn indrukwekkende 12-stemmige Missa et ecce terræ motus is bewaard gebleven uit een deelboek in München van 1570, lang na zijn dood, kennelijk gebruikt voor uitvoeringen van Lassus.

Werken

 • Massa en massafragment
  • Missa “A l’ombre d’ung buissonet” voor vier stemmen
  • Missa “Berzerette savoyenne” voor vier stemmen
  • Missa “Bon temps” voor vier stemmen
  • Missa de beata virgine voor vier stemmen (waarschijnlijk 1510/12)
  • Missa de dringhs voor vier stemmen
  • Missa “Descendi in hortum” voor vier stemmen
  • Missa dominicalis voor vier stemme