Het koor

DE ORGANISATIE VAN PROJECTKOOR CANTIAMO

Projectkoor Cantiamo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als informele vereniging. De organisatie van de gehele gang van zaken is in handen van de koorcommissie die uit zes leden bestaat. Daarnaast verlenen koorleden hand en spandiensten.

De huidige leden van de koorcommissie zijn: Annie van der Pol-Winters, voorzitter; Aad van der Pol, secretaris en website en Ans Buzzoni, penningmeester. Leden zijn: Mieke Janssen-Wijnhoven, Mikkie van Ooij en Marten Salverda.

Koorleden krijgen informatie via nieuwsbrieven en er zijn af en toe mededelingen op de repetitieavonden. Als je vragen hebt of je wilt afmelden voor een repetitie kun je dit email adres gebruiken: info@projectkoorcantiamo.nl.

DOELSTELLING/WAT WIL HET KOOR

Het is vanzelfsprekend dat de leden en dirigent elkaar zullen moeten leren kennen. Aan het begin van iets nieuws is het altijd even aftasten. Daarom is in onderling overleg een repertoire afgesproken waarmee het koor tot en met december aan de slag gaat. Dan zal worden bekeken of de gekozen muziek al dan niet moet worden aangepast aan het niveau van het koor. Dit houdt zeker niet in dat de werken die ingestudeerd gaan worden niet uitnodigend of te eenvoudig zijn. (Over de inhoud van het programma kunt u meer lezen onder het hoofdje “Repertoire”). Het koor streeft zeker een bepaald niveau na, maar wil ook graag gezelligheid en een leuke vrijetijdsbesteding voor de winterperiode bieden. Zowel weinig- als meer ervaren zangers en zangeressen zijn van harte welkom om mee te zingen. Ook mensen van buiten Deurne kunnen zich uiteraard als lid aanmelden.

MUZIEKCOMMISSIE

De repertoirekeuze wordt voorbereid door de muziekcommissie en in overleg met de dirigent vastgesteld. De muziekcommissie bestaat uit leden van het koor. Op dit moment zijn dat: Dory Litjens, Marten Salverda en Ans Buzzoni. Aan het einde van een project wordt aan koorleden gevraagd of zij suggesties hebben betreffende het repertoire voor het volgende project, deze inbreng van de koorleden wordt zeer op prijs gesteld.

REPERTOIRE 2023-2024

Op de muziekstandaard van projectkoor Cantiamo komen werken uit 6 eeuwen muziekgeschiedenis: Er is een selectie gemaakt van composities uit de periode van 1500 tot nu. Je vindt wereldlijke- en kerkelijke muziek alsmede moderne werken, new age, ballades en spirituals op het programma. Onderstaand vind je een overzicht van de muziekstukken met de componisten voor het project 2024-2025.

REPETITIES

De repetities worden op woensdagavonden van 20.00- tot 22.00 uur gehouden in Gemeenschapshuis Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Deurne. Indien mogelijk maken wij gebruik van de grote zaal.

De eerste repetitie is op woensdagavond 2 oktober 2024. Op die datum worden de partituren uitgereikt. Vanaf die datum worden de muziekwerken wekelijks gezamenlijk op de woensdagavond gerepeteerd. Het project loopt door t/m april 2025.

Op de website is een besloten gedeelte voor de koorleden ingericht, daarop vind je de muziekfiles waarmee je je eigen partij kunt oefenen en de kalender waarop je de te oefenen stukken ziet staan voor de komende repetitie. Het wachtwoord van deze site wordt aan het begin van het seizoen doorgegeven.

Er wordt van de koorleden verwacht dat de partijen thuis geoefend worden als voorbereiding op de repetities. Zo kan er op de repetitieavonden sneller vierstemmig gezongen worden en is er meer tijd om aandacht te besteden aan de dynamiek en afwerking van de liederen. Dit komt de kwaliteit van de samenzang zeer ten goede!

LID WORDEN

In principe kan iedereen lid worden van het koor. Zowel geoefende- als minder ervaren zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Enige koorervaring en/of kennis van het notenschrift helpt je bij het instuderen van het repertoire. Wil je graag eerst een maand op proef mee komen zingen? Dat is mogelijk. Je betaalt dan 20 euro en zingt de maand oktober mee. Daarna besluit je in overleg met de dirigent en/of de koorcommissie of je gedurende het project lid blijft van het koor.

De kosten voor het hele project bedragen 120 euro in de maand oktober te voldoen op onderstaand rekeningnummer: NL16 ABNA 0523124376 t.n.v. A. Buzzoni met vermelding: je naam en contributie Cantiamo

Eenmaal aangemeld bij het lopende project gaan we ervan uit dat je het hele project meezingt, alleen in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte, kun je je na overleg met de koorcommissie terugtrekken. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

Gebruik het contactformulier als je je wilt aanmelden, of stuur een mail naar info@projectkoorcantiamo.nl .